AKTUALNOŚCI

2013

23.12.2013 PARP ogłosiła listę firm zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 6.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie listę firm, którym przyznana została dotacja na rozwój eksportu w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Suma dotacji opiewa na ponad 108 mln zł. Wyniki naboru można zobaczyć pod tym adresem.

16.12.2013 Sotres wykonał analizę potencjału eksportowego perspektywicznych branż województwa podlaskiego

Firma Sotres wygrała przetarg na wykonanie analizy dotyczącej potencjału eksportowego perspektywicznych branż województwa podlaskiego, ogłoszony przez podlaskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku. Analiza skupia się na przedstawieniu sytuacji bieżącej, a także na ocenie możliwości rozwoju eksportu z tego województwa.

W najbliższym czasie z raportu będą mogły skorzystać podlaskie firmy już eksportujące lub planujące sprzedawać za granicę, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa.

31.10.2013 Żywność, meble i artykuły chemiczne hitami eksportowymi

Pierwsze półrocze 2013 zamknęło się dla handlu zagranicznego spektakularnie. Wzrost o 5,8% w porównaniu do I półrocza 2012 r. zawdzięczamy kilku szczególnie dynamicznym branżom. Wśród nich tradycyjnie znajduje się żywność, której tempo wzrostu wyniosło aż 13,8%. Sprzedana żywność osiągnęła wartość 9,3 mld EUR i stanowiła dokładnie 1/8 całego eksportu. Nadwyżka salda tej branży wzrosła tym samym do 2,4 mld EUR.

Z kolei sprzedaż wyrobów chemicznych wzrosła o 7,9% i z 10,6 mld EUR stanowiła 14,3% całego eksportu. Szczególnie dobrze wypadła grupa farmaceutyków, których wyeksportowano o 28,7% więcej, niż w I półroczu 2012 r.

więcej informacji

04.10.2013 Sukces eksportowy Ursusa w Afryce

We wrześniu tego roku podpisana została umowa na zakup traktorów polskiej marki Ursus przez etiopskiego odbiorcę. Firma Metals and Engineering Corporation of Adama Agricultural Machinery Industry otrzyma maszyny o łącznej wartości 90 mln dolarów.
Ponadto Ursus kompleksowo wyposaży centra serwisowe oraz dostarczy niezbędne części zamienne. Przez polską firmę przeprowadzone zostaną również szkolenia personelu w Etiopii i zapewni ona wsparcie techniczne.

- Podpisanie umowy jest zwieńczeniem naszych starań dotyczących odbudowy dawnych rynków eksportowych. Liczymy, że sprawna realizacja tego kontraktu będzie pierwszym, za to bardzo dużym krokiem w kierunku pozyskania nowych rynków zbytu w tym bardzo rozwojowym regionie świata - stwierdził Karol Zarajczyk, wiceprezes Ursusa.

Źródło: Wyborcza.biz

30.09.2013 Eksport dalej w górę mimo umacniającej się złotówki

Polski eksport kontynuuje swój pozytywny trend dzięki któremu, po raz pierwszy od wielu lat, na kwartalnym rachunku bieżącym pojawiła się nadwyżka.  Przyczyniła się do tego przede wszystkim duża poprawa na rachunku obrotów towarowych w II kwartale, który zamknął się nadwyżką w wysokości 5 mld PLN, przy czym w I kwartale pojawił się jeszcze deficyt w wysokości 0,5 mld PLN. Wartość eksportu w porównaniu do I kwartału wzrosła o 3,7%, importu zaś tylko o 0,1%. W porównaniu do II kwartału ubiegłego roku, eksport wzrósł o 4,1%, a import spadł o 3,5%.

więcej informacji