AKTUALNOŚCI

2015

20.10.2015 Skandynawia kupuje coraz więcej w Polsce

Polskie firmy spotykają się z coraz gorętszym przyjęciem w Skandynawii - donosi "Puls Biznesu".

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku sprzedaliśmy do Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii towary warte blisko 6,5 mld euro, co stanowiło aż 6,4 procent naszej sprzedaży za granicę. Szczególnie dobrze idą nam interesy ze Szwecją, która utrzymuje ósmą pozycję wśród największych rynków eksportowych Polski.

Dotychczas w naszym handlu z Północą dominowała sprzedaż maszyn i urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych. Sporo sprzedawaliśmy też środków transportu, tworzyw sztucznych i chemicznych czy metali. Z roku na rok rośnie też handel żywnością.

Źródło: Puls Biznesu

14.07.2015 MSP nie wykorzystują szans eksportowych

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują możliwości eksportowych – wynika z raportu European SME Export Report przygotowanego na zlecenie firmy FedExExpress.

Z danych raportu wynika, że większość małych i średnich firm nie wykorzystuje możliwości oferowanych przez eksport na najważniejszych rynkach europejskich. Badanie wykazało, że ponad 6 na 10 (62%) małych i średnich firm nie prowadzi obecnie eksportu, choć ponad trzy czwarte (78%) przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z potencjału rynków i klientów zagranicznych. Według raportu firmy z tego sektora, które rezygnują z eksportu tracą średnio nawet 647 000 EUR przychodów rocznie.

Źródło: www.inwestycje.pl 

29.05.2015 Eksport Polski będzie rósł o 5-6% rocznie

Eksport z Polski będzie rósł o 5-6 proc. rocznie, a do 2030 r. może się zwiększyć ponaddwukrotnie: do ponad 500 mld dolarów - wynika z prognoz przygotowanych przez ośrodek analityczny Oxford Economics na zlecenie banku HSBC - donosi dziennik "Puls Biznesu". Eksportowane będą głównie maszyny przemysłowe i sprzęt transportowy, ale — zgodnie ze światowymi trendami — na znaczeniu będzie zyskiwał eksport produktów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i farmaceutycznych, a spadał udział żywności i tekstyliów.

Źródło: Polska musi stawiać na ICT, Puls Biznesu, 28 maja 2015

27.04.2015 Badanie rynku motoryzacyjnego w Europie Środkowej i Południowowschodniej

Na zlecenie grupy klientów z Europy Zachodniej firma Sotres przygotowała analizę rynku motoryzacyjnego, producentów części, jak również przemysłu elektromechanicznego i maszynowego w siedmiu krajach Europy Środkowej i Południowowschodniej.

27.03.2015 Polscy eksporterzy mogą liczyć na wsparcie unijne

W ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 polscy eksporterzy ponownie uzyskają szanse na dotacje na wsparcie eksportu. Łącznie na ten cel zostanie przeznaczone około 630 mln euro.

Wsparcie dla eksporterów zapewnić ma przede wszystkim program Inteligentny Rozwój. Przewidziano w nim wsparcie na następujące działania proeksportowe:

● nawiązywaniu kontaktów o charakterze gospodarczym i technologicznym, których celem będzie wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług lub technologii na rynki wybranych krajów,

● włączaniu się w łańcuchy dostaw wiodących firm technologicznych, jak również do międzynarodowych projektów B+R, prowadzonych z udziałem tego typu przedsiębiorstw,

● poszukiwaniu zagranicznego finansowania dla prowadzonych projektów B+R+I, np. od zagranicznych aniołów biznesu, funduszy VC.

Ponadto eksporterzy mają szanse na dotacje proeksportowe z programów regionalnych, największe szanse w tej perspektywie mają firmy z Polski wschodniej.