KONTAKT

Sitz der Hauptverwaltung

Sotres Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 73/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335001, REGON 142017944, NIP 701-020-00-46.