KLIENCI

Hiszpania
Wielka Brytania
Szwecja
Rosja
Ukraina
Słowacja
Bułgaria
Niemcy
Włochy
Czechy
Rumunia
Litwa
Łotwa
Estonia
Szwajcaria
Austria
Chorwacja
Węgry

Kliknij na dymek by zobaczyć listę polskich (i zagranicznych) klientów dla których zrealizowaliśmy projekty w wybranym kraju.

Zamknij mapę Europy by zobaczyć pozostałe kontynenty.

USA
Kazachstan
Turcja

Piotr Hnacik

Członek Zarządu Grenton Sp. z o.o.

 Firma Sotres Sp. z o.o. pod koniec 2018 roku przeprowadziła dla Grenton Sp. z.o.o. analizę rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Badanie obejmowało m.in.

  • Analiza aktualnej struktury rynku ZEA w zakresie rozwiązań Smar Home, potrzeb klientów i działań marketingowych,
  • Analiza lokalnych uwarunkowań rynkowych i prawnych oraz formalne wprowadzenie produktu do obrotu i obowiązki z tego tytułu ciążące na wytwórcy i wprowadzającym,
  • Analizę eksportu,  w tym wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych.

 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, rzetelnie i w uzgodnionym terminie. Polecamy współpracę z ekspertami firmy Sotres w zakresie analiz rynków zagranicznych i działań pro-eksportowych.

Michał Koper

Prezes Zarządu Lumotubo Sp. z o.o.

Eksperci firmy Sotres w 2018 roku przeprowadzili dla firmy Lumotubo  Sp. z o.o. usługę doradczą i ekspercką w zakresie analizy rynku rosyjskiego polegającą m.in na wyszukiwaniu, selekcji oraz nawiązywaniu kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych.


Projekt został przeprowadzony zgodnie z umową, a w jego następstwie pozyskaliśmy cenne informacje rynkowe oraz nawiązaliśmy obiecujące kontakty handlowe na rynku rosyjskim.

Adam Jany

Prezes Zarządu Timago International Group Sp. z o.o. Sp. k.

Zaświadczam, że firma konsultingowa Sotres Sp. z o.o.  przeprowadziła dla Timago International Group Sp. z o.o. w roku 2013 szczegółowe badania marketingowe na wybranych rynkach zagranicznych w ramach realizowanego przez nasza firmę projektu 6.1 Paszport do eksportu: : Litwa, Łotwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria.

 

Zadanie obejmowały m.in....

Analizę rynku (m.in. określenie wielkości rynku odnoszącego się do różnych grup produktowych,  analizę potencjału rynkowego z uwzględnieniem produktów najbardziej rokujących, określenie zasad oraz kosztów wprowadzania i rejestracji wyrobów medycznych do obrotu na rynku docelowym)

Analizę potencjalnych kontrahentów (w tym m.in. opracowanie bazy danych i analizę potencjalnych kontrahentów i umówienie spotkań osobami decyzyjnymi)

Analizę konkurencji (opracowanie bazy danych firm konkurencyjnych, określenie poziomu cenowego oferty firm konkurencyjnych i przewagi konkurencyjnej Timago w stosunku do konkurencji na rynku docelowym).....

 

Oświadczam, że jesteśmy zadowoleni  z usług świadczonych przez firmę Sotres. Usługi konsultingowe pozwoliły nam zrozumieć uwarunkowania panujące na wskazanych rynkach oraz umożliwiły pozyskanie zagranicznych kontrahentów. Polecam usługi firmy Sotres, jako profesjonalne wsparcie działań eksportowych.

Szymon Sikora-Zachariasz

Członek zarządu Establo Pharma Sp. z o.o.

Firma Sotres Sp. z o.o. w 2016 roku przygotowała „Model biznesowy internacjonalizacji” w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 dla firmy Establo Pharma Sp. o.o.

Eksperci firmy wraz z zagranicznymi  konsultantami terminowo przeprowadzili wszystkie wymagane analizy poprzedzone audytem eksportowym. Dokonali wyboru najbardziej obiecujących rynków (Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Kazachstan, Turcja) i zarekomendowali działania zmierzające do skutecznej ekspansji na wybrane rynki. W rezultacie tych działań przygotowany Model internacjonalizacji został zaakceptowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do II etapu i firma uzyskała dofinansowanie na realizację strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Polecamy współpracę z firmą Sotres w zakresie analiz rynków zagranicznych, wyszukiwania partnerów handlowych i opracowywania strategii eksportu.

Grażyna Kołodziejczyk

Export Manager - Organika CAR S.A.

Organika współpracowała z firmą Sotres w latach 2014-15 w zakresie pozyskania kontrahentów m.in. na rynku rumuńskim i szwedzkim.

 

Dzięki profesjonalnej usłudze wyszukiwania partnerów handlowych zdołaliśmy skutecznie nawiązać relacje biznesowe z Kontrahentami na wybranych rynkach.

 

Polecamy firmę Sotres jako wiarygodnego partnera w zakresie działań wspierających eksport polskich firm i wprowadzania produktów na rynki zagraniczne.

Janusz Franczyk

Dyrektor - TECHNOMEX Sp. z o.o.

„Firma SOTRES wywiązała się z powierzonych zadań, dostarczając w formie pisemnej raporty zawierające zarówno zweryfikowane dane do podmiotów zainteresowanych współpracą handlową z Technomexem, jak i umawiając spotkania. Ponadto w trakcie realizacji projektu firma SOTRES wspomagała pracę naszej firmy w ramach realizacji projektu służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Bardzo wysoko oceniamy kompetencje firmy SOTRES w realizacji naszego projektu i możemy polecić firmę w realizacji podobnych projektów."  

Eugeniusz Szymon Brodowicz

Właściciel - ESBRO

Rekomendujemy firmę Sotres jako profesjonalnego partnera w zakresie świadczenia usług polegających na wprowadzaniu firm na rynki europejskie, nawiązywaniu kontaktów handlowych i pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych.

Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała przedstawieniem oferty firmy ESBRO dobrze wyselekcjonowanym partnerom na rynku szwedzkim i nawiązaniem kontaktu z tymi najbardziej obiecującymi z którymi kontynuujemy rozmowy zmierzające do podpisania umów handlowych.

Michał Roman

Menedżer ds. Eksportu - BESTA PPHU Eksport-Import Bernadeta Tomków

„Mam ogromną przyjemność rekomendować firmę SOTRES jako rzetelnego partnera w zakresie wsparcia działań proeksportwyh - badania rynków i poszukiwania kontrahentów zagranicznych. 

 

Prezentowany przez firmę SOTRES poziom usług oceniamy bardzo dobrze, szczególnie pod kątem profesjonalizmu, skuteczności i terminowości. Możemy polecić współpracę z firmą SOTRES w zakresie wsparcia działań eksportowych. W przypadku kolejnych projektów badania rynków zagranicznych i poszukiwań kontrahentów z pewnością zwrócimy się o pomoc do naszego partnera w tym zakresie - firmy SOTRES."

Paweł Jachnis

Prezes - PABEMIA Sp. z o.o.

"W pierwszym etapie firma SOTRES po analizie rynku bułgarskiego przygotowała nam misję handlową oraz spotkania z potencjalnymi odbiorcami naszych produktów na tym rynku. Zadowoleni ze świadczonych usług zdecydowaliśmy się na współpracę w podobnym zakresie na rynku szwedzkim, gdzie dzięki zaangażowaniu analityków firmy mieliśmy możliwość bezpośredniego spotkania z odbiorcami naszych produktów w Szwecji. Firmy były dobrze zidentyfikowane, spełniały nasze oczekiwania i znaczna ich część okazała się gotowa do współpracy handlowej z nami.

 

Uważamy, że firma SOTRES dobrze wywiązała się ze swoich obowiązków. W działaniach dało się zauważyć profesjonalne podejście do tematu i duże zaangażowanie w wykonanie powierzonych zadań."

Tomasz Kruszewski

Dyrektor - TKOMP Tomasz Kruszewski

„Ze swoich obowiązków firma SOTRES wywiązała się bardzo dobrze. W przypadku obydwu misji handlowych dzięki zaangażowaniu SOTRES udało się osiągnąć zakładane wskaźniki misji, a w szczególności liczbę spotkań z potencjalnymi partnerami.

 

Dzięki działaniom podjętym przez SOTRES znacząco zwiększyliśmy szanse na podpisanie umów z kolejnymi partnerami handlowymi. Niniejszym zaświadczamy, iż działalność firmy SOTRES charakteryzuje wysoka rzetelność, fachowość i profesjonalizm. Ponadto przedstawiciele SOTRES wielokrotnie udowodnili, że potrafią być elastyczni w sytuacjach wymagających dodatkowego nakładu pracy"

Marek Maciejewski

Kierownik Działu Sprzedaży - Sertop Sp. z o.o.

"W ramach działania „Paszport dla eksportu” (POIG 6.1) firma SOTRES Sp. z o.o. zajmowała się wyszukiwaniem partnerów handlowych dla firmy Sertop Sp. z o.o. na rynku ukraińskim, rumuńskim oraz estońskim. Celem tych działań było wyselekcjonowanie firmpotencjalnie zainteresowanych współpracą handlową z Sertopem i dystrybucją produktów firmy na wskazanych rynkach. Dodatkowo działania SOTRES obejmowały aranżację spotkań z zainteresowanymi podmiotami, w tym ustalanie i potwierdzanie godzin oraz miejsca.

 

Ze swych obowiązków SOTRES wywiązał się bardzo dobrze, czego efektem było nawiązanie przez nas wielu wartościowych kontaktów handlowych. Konsultanci SOTRES działali profesjonalnie i terminowo. Dlatego możemy polecić usługi firmy SOTRES innym podmiotom zainteresowanym rozszerzaniem eksportu."

Adam Barzak

Dyrektor Handlowy - EcoTrade Sp. z o.o.

Firma Sotres Sp. z o.o. wraz z swoim lokalnym konsultantem zajmowała się w 2014 roku analizą rynku rumuńskiego pod kątem potencjalnych partnerów oraz klientów na produkty EcoTrade. Usługa została zrealizowana profesjonalnie, a dzięki zaangażowaniu firmy Sotres i przyjętej strategii nasza wizyta na targach GastroPan okazała się bardziej skuteczna i efektywna. Dzięki nawiązanym kontaktom znacznie lepiej przygotowaliśmy się do ekspansji na ten rynek.


Rekomendujemy zespół Sotres do współpracy przy projektach eksportowych i poszukiwaniu klientów na rynkach zagranicznych.

Radosław Panas

Prezes Fundacji VCC

Firma Sotres Sp. z o.o. opracowała „Model biznesowy internacjonalizacji” w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 dla Fundacji VCC. Przeprowadzone analizy i całe opracowanie zostało przygotowane zgodnie z ofertą i narzędziami w niej wskazanymi. Analiza obejmowała rynki: Bułgaria, Rumunia, Serbia, Ukraina i Wielka Brytania.

Eksperci Sotres wywiązali się z umowy w sposób profesjonalny i rzetelny. 

Mateusz Krzewicki

Allplants - Właściciel

W latach 2014-2015 firma Sotres Sp. z o.o. i jej lokalni konsultanci przeprowadzili dla firmy Allplants Mateusz Krzewicki analizy czterech rynków eksportowych pod kątem sprzedaży krzewów i roślin łącznie z identyfikacją, weryfikacją i wyszukiwaniem klientów. Wybrane rynki to: Niemcy, Holandia, Rosja oraz Ukraina. Projekt był realizowany w ramach działania PO IG 6.1 „Paszport do eksportu”.

 

Firma Sotres solidnie i rzetelnie wywiązała się ze swojego zadania i wyszukała dla nas perspektywicznych partnerów na wspomnianych rynkach. Z dużą ich częścią rozpoczęliśmy współpracę lub jesteśmy w trakcie budowania kontaktów handlowych. Polecamy zespół Sotres w przygotowaniu i realizacji strategii eksportowych.

Rafał Rodziewicz

Prezes - Technitel Polska

W roku 2012 firma Sotres Sp. z o.o. wspierała Technitel Polska w realizacji projektu „Paszport do Eksportu” w zakresie analiz rynku i nawiązania kontaktów handlowych z perspektywicznymi partnerami handlowymi oraz klientami na rynkach zagranicznych. Eksperci firmy Sotres wywiązali się z powierzonego zadania w sposób profesjonalny, sumienny i terminowy. Dodatkowo lokalni konsultanci organizowali spotkania z wyselekcjonowanymi podmiotami na wybranych rynkach: USA, Wielka Brytania, Włochy oraz Hiszpania.

 

Jesteśmy zadowoleni z współpracy z firmą Sotres dlatego polecamy jej usługi w zakresie analiz perspektyw rynków zagranicznych oraz realizacji strategii rozwoju eksportu.

Tomasz Szafrański

Kulinaria S.A. - Dział Eksportu

Niniejszym informuję, że  miałem przyjemność współpracować z firmą Sotres Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Na zlecenie Kulinaria S.A. przygotowano działania mające na celu wzrost udziału firmy na rynku rumuńskim. Firma Sotres dostarczyła bazy potencjalnych klientów, a także zorganizowała spotkania handlowe w Rumunii. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie oraz na czas. Polecam współpracę z Panem Szymon Karpińskim.

Marek Błażewicz

Prezes Zarządu Sportdata Sp. z o. o.

W listopadzie 2013 roku firma Sotres przeprowadziła dla SPORTDATA Sp. z o.o. projekt polegający na wyszukiwaniu potencjalnych klientówi partnerów handlowych w Rosji na produkowane przez nas systemy stadionowe ( głównie do sprzedaży detalicznej i kontroli biletów oraz budowania i zarządzania bazą kibiców).

Projekt zakończył się sukcesem i odbyliśmy spotkania z przedstawicielami pięciu obiecujących kontrahentów na terenie Rosji.

Pomocne w realizacji projektu było towarzyszenie podczas spotkań lokalnego eksperta Sotres, który wsierał nas w przeprowadzeniu rozmów handlowych.

Radosław Gnotek

Dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji Tauron Polska Energia S.A.

W wrześniu-październiku 2017 roku firma Sotres Sp. z o.o. przeprowadziła badanie porównawcze (benchmarking) dla Grupy Tauron Polska Energia S.A. Obejmowało ono następujące branże bankowość - w szczególności mobilną, energetykę, telekomunikację, ubezpieczenia oraz doradztwo/konsulting. Badanie polegało na analizie standardów i trendów obowiązujących w tych sektorach zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Raport omawiał nowoczesne kanały komunikacji i obsługi klienta oraz metody segmentacji i personalizacji ofert z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz big data.

 

Efekty pracy zostały przedstawione za pomocą prezentacji, a następnie zaprezentowane w formie warsztatu dla pracowników Grupy Tauron.

 

Badanie zostało przeprowadzone terminowo, w zakresie tematycznym objętym umową i zawierało odpowiedzi na przedstawione pytania.

Ryszard Wojtyła

Prezes Zarządu Scaleable Solutions Sp. z o.o.

W latach 2013-2014 eksperci Sotres Sp. z o.o. przeprowadzili dla Belt Way Scales Sp. z o.o. kilka projektów wyszukiwania partnerów handlowych na rynkach zagranicznych (Ukraina, Bułgaria, Czechy, Włochy, Hiszpania) w ramach działania “Paszport do eksportu 6.1.”. Projekty były realizowane w trzech etapach począwszy od identyfikacji potencjalnych kontrahentów, kończąc na umówieniu spotkań.

 

Projekty były przeprowadzone rzetelnie, terminowo i zgodnie z oczekiwaniami. Na każdym z rynków mieliśmy możliwość odbycia spotkań handlowych z dobrze dobranymi i perspektywicznymi firmami handlowymi.

 

Polecamy współpracę z firmą Sotres w zakresie realizacji projektów eksportowych, eksportowych, analiz rynku i wyszukiwania kontrahentów.