O NAS

04

Fundusze unijne

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Informacje o projektach finansowanych ze środków unijnych przez Sotres Sp. z o.o.

2010
14 lipca - Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie przygotowania Planu rozwoju eksportu Sotres Sp. z o.o. (umowa UDA-POIG 06.01.00-14-055/10-00). Wartość dofinansowania - 10.000 zł

2011
13 września - Zapytanie ofertowe: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Sotres Sp. z o.o. 23 września - Informujemy, iż w wyniku postępowania ofertowego najkorzystniejszą ofertę dotyczącą przygotowania Planu Rozwoju Eksportu dla Sotres Sp. z o.o. złożyła firma Awaris Sp. z o.o.

2012
24 sierpnia - Zapytanie konkursowe na realizację usług związanych z projektem "Rozwój działalności eksportowej Sotres Sp. z o.o." nr. WND-POIG.06.01.00-14-055/12

19 listopada - Podpisanie umowy o dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu (umowa UDA-POIG.06.01.00-14-055/12-00).

Wartość dofinansowania - 196.566,22 zł