WSPIERAMY POLSKIE FIRMY W EKSPANSJI
NA RYNKI ZAGRANICZNE

poprzez efektywne wskazywanie partnerów biznesowych i handlowych. 

Programy Internacjonalizacji Przedsiębiorstw na przykład Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, RPO Internacjonalizacja MŚP Działanie 3.2 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" czy Go To Brand - Działanie 3.3.3 wspierają krajowe firmy w ekspansji na rynki zagraniczne. Dofinansowanie może wynieść kilkaset tysięcy złotyc i jest skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Zagranicznym firmom skutecznie pomagamy nawiązać kontakty handlowe w Polsce.

więcej informacji

Oferta Sotres obejmuje przygotowanie różnego rodzaju analiz marketingowych, finansowych, mikro- i makroekonomicznych, dotyczących zarówno rynku polskiego, jak i zagranicznych. Przygotowujemy między innymi:

• Raporty i zestawienia na temat konkretnych spółek lub branż,

• Profesjonalną identyfikację partnerów handlowych i klientów,

• Analizy otoczenia konkurencyjnego w Polsce i za granicą,

• Badania rynku,

więcej informacji

Zajmujemy się opracowywaniem biznes planów, efektywnych strategii eksportowych i modeli internacjonalizacji. Przygotowane strategie łączą badanie i wybór rynków docelowych z dopasowywaniem sposobu wejścia, doborem odpowiednich działań. Oferta obejmuje m.in. wskazanie optymalnych rynków docelowych i analizę szans wprowadzenia danego produktu/usługi na konkretny rynek.

W zakresie doradztwa strategicznego zajmujemy się także identyfikacją firm do fuzji i przejęć. 


więcej informacji