WSPIERAMY POLSKIE FIRMY W EKSPANSJI
NA RYNKI ZAGRANICZNE

poprzez efektywne wskazywanie partnerów biznesowych i handlowych. 

Programy Internacjonalizacji Przedsiębiorstw na przykład Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, RPO Internacjonalizacja MŚP Działanie 3.2 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" czy Go To Brand - Działanie 3.3.3 wspierają krajowe firmy w ekspansji na rynki zagraniczne. Są skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, których eksport nie stanowi dominującej wartości sprzedaży. Dofinansowanie może wynieść kilkaset tysięcy złotych z przeznaczeniem na przygotowanie strategii eksportu, jak również wdrożenie strategii eksportowej oraz konkretne działania sprzedażowe jak na przykład skuteczne wyszukanie partnerów handlowych i klientów.

więcej informacji

Oferta Sotres obejmuje przygotowanie analiz marketingowych, finansowych, mikro- i makroekonomicznych, dotyczących zarówno rynku polskiego, jak i zagranicznych. Przygotowujemy między innymi:

• Analizy opłacalności eksportu,

• Raporty i zestawienia na temat konkretnych spółek lub branż,

• Profesjonalna identyfikacja partnerów handlowych i klientów,

• Analizy na potrzeby prospektów emisyjnych, memorandów inwestycyjnych czy wniosków unijnych,

• Analizy otoczenia konkurencyjnego w Polsce i za granicą,

• Badania rynku,

• Analizy wyników finansowych spółek publicznych i niepublicznych.

więcej informacji

Doradzamy polskim firmom w opracowywaniu efektywnych strategii eksportowych i modeli internacjonalizacji m.in. w ramach ubiegania się o dotację na realizację działań zmierzających do internacjonalizacji przedsiebiorstw. Opracowywane przez nas strategie łączą dokładne badanie i wybór rynków docelowych z dopasowywaniem sposobu wejścia na rynek, dobieraniem odpowiednich działań wraz z efektywnym harmonogramem. Oferta obejmuje:

• Wskazanie optymalnych rynków docelowych,

• Analizę szans wprowadzenia danego produktu/usługi na konkretny rynek,

• Badania marketingowe,

• Opracowanie modelu internacjonalizacji,

• Audyt eksportowy.

 

W zakresie doradztwa strategicznego zajmujemy się także identyfikacją firm do fuzji i przejęć. 


więcej informacji