OFERTA

06

Analizy rynku

Oferta Sotres obejmuje przygotowanie analiz marketingowych, finansowych, mikro- i makroekonomicznych, dotyczących zarówno rynku polskiego, jak i zagranicznych. Zajmujemy się różnymi metodami analiz aby odpwoiednio przygotować m.in:

• Raporty i zestawienia na temat konkretnych spółek lub branż,

• Identyfikację najbardzej obiecujących partnerów handlowych czy potencjalnych klientów,

• Analizy otoczenia konkurencyjnego, w tym monitoring działań konkurentów w Polsce i za granicą,

• Badania rynku, szacowanie wielkości i potencjału rynku,

• Badania marketingowe,

• Analizy cen,

• Analizy na potrzeby prospektów emisyjnych i memorandów,

• Analizy wyników finansowych spółek publicznych i niepublicznych,

• Analizy opłacalności eksportu,

Odpowiednie zbadanie rynku jest niezbędne, by móc w przyszłości odnieść na nim sukces. Jesteśmy w stanie dać Państwu odpowiedź, czy dany rynek jest perspektywiczny z punktu widzenia Państwa firmy, a także wskazać najlepszy kierunek ekspansji zagranicznej.