OFERTA

02

Wyszukiwanie partnerów handlowych

Pomagamy polskim przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów handlowych za granicą, a także zagranicznym firmom w Polsce. Od początku działalności Sotres w 2009 roku zrealizowaliśmy już około 200 tego typu projektów.

Dla polskich firm pracowaliśmy zarówno na rynkach krajów mniej jak i bardziej rozwiniętych, m.in. w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie, w Rumunii, Bułgarii, Rosji, Chorwacji, a także w krajach bałtyckich, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mamy doświadczenie w projektach dla przedsiębiorstw m.in. z sektorów – spożywczego, tekstylnego, stalowego, IT i telekomunikacji oraz wielu innych.

Na rynkach zagranicznych współpracujemy z konsultantami znającymi lokalną specyfikę, kulturę, rynek i komunikujących się w języku ojczystym kontrahentów.

Działamy według sprawdzonej metodologii. Obejmuje ona:

• analizę rynku (przygotowanie wstępnej listy firm o konkretnym profilu),
• bezpośredni kontakt telefoniczny z wybranymi firmami w celu przedstawienia oferty i weryfikacji zainteresowania,
• organizację misji gospodarczej.

Sotres jest w Polsce jednym z kluczowych partnerów szwajcarskiej organizacji OSEC wspierającej wymianę handlową Szwajcarii z zagranicą i działającej przy Ambasadzie Szwajcarii. Pracowaliśmy dla wielu zagranicznych firm poszukujących partnerów w Polsce, m.in. ze Szwajcarii, USA, Holandii i Szwecji, ale też z tak egzotycznych krajów jak np. Indie.